Billetsalg

Del:
Billetsalget for Fagfestival 2016 starter den 1. juni.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du at vide så snart billetsalget åbner.

Priser 2016

  • 1.995 kr. Medlemmer af DJ
  •    998 kr. Studerende, ledige, pensionister og efterlønnere, der er medlem af DJ.
  • 1.000 kr. Dagsbillet til medlemmer af DJ
  • 6.700 kr. Fuld Fagfestival billet til ikke-medlemmer af DJ 
  • 3.500 kr. Dagsbillet til ikke-medlemmer af DJ
DJ og Pressens Uddannelsesfond giver tilskud til Fagfestival billetterne, så medlemmer kommer med til en super god pris. Desuden giver flere kredse og grupper også varierende tilskud til egne medlemmer. Se mere om dette længere nede på siden.

Betaling

Du betaler online ved tilmelding via nettet, og det er muligt at tilmelde flere på samme tilmelding. Offentligt ansatte, hvor arbejdsgiver betaler for deltagelsen, kan vælge EAN-faktura. Derved fremsendes en elektronisk faktura til arbejdsgiveren. 

Hvad får du?

Billetten til hele Fagfestival inkluderer frit valg mellem ca. 70 sessions og aftenprogrammet søndag. Forplejning søndag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand, 2 retters middag inkl. to glas vin og aftenkaffe. Forplejning mandag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand. Derudover får du en hotelseng natten mellem den 20. og 21. november i Odense. Tilskud

Flere kredse, specialgrupper og specialforeninger har valgt at yde et tilskud til deres medlemmer:

Kreds 1
Ledige, pensionister og studerende (kun studerende i praktik på en arbejdsplads i Kreds 1) kan søge om tilskud på kr. 900, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side.Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på kr. 400, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Der gives ikke støtte til dagsbilletter.
Ansøgning sendes i god tid og inden Fagfestival afvikles til kreds1@journalistforbundet.dk. Beløbet udbetales på Fagfestival.

Kreds 2
Medlemmer af Kreds 2 får dækket sine transportudgifter svarende til billigste, offentlige transport.

Kreds 3
Ledige, pensionister og studerende kan ansøge om tilskud på op til kr. 350, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 700, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Ansøgning om tilskud sendes til kasserer: Karsten Himmelstrup, Gl. Kongevej 40, 6200 Aabenraa eller på kah@landbosyd.dk

Kreds 4
Medlemmer af Kreds 4, der er berørt af ledighed (egentligt ledige medlemmer og medlemmer på supplerende dagpenge) kan ansøge kredsbestyrelsen om tilskud på 500 kr. Henvendelse til John Lykkegaard. 

Kreds 6
Medlemmer af Kreds 6, der er berørt af ledighed (egentligt ledige medlemmer og medlemmer på supplerende dagpenge) kan ansøge kredsbestyrelsen om tilskud på 500 kr. Henvendelse til Villy Dall

Grønland
Kreds 7/Grønland betaler hele deltagergebyret for 3 udvalgte medlemmer, der vælges ved lodtrækning.

Forum for Billedmedieoversættere
Der ydes støtte på 400 kr. til O-medlemmer af FBO. Støtten fratrækkes automatisk ved tilmelding. I-medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds, kan søge om et tilskud ved at sende en ansøgning til FBO’s bestyrelse


Distriktsbladsgruppen
Distriktsbladgruppen yder et tilskud på 1.000 kr. til 5 medlemmer af Distriktsbladsgruppen efter ansøgning til Henrik Rath Paulsen.

Visuelt Forum
Medlemmer af Visuelt Forum får dækket transportudgifter efter VIF's retningslinjer

Pressefotografforbundet
Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Danske Bladtegnere
Der ydes et tilskud på 20% af billettens pris til medlemmer af Danske Bladtegnere. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

KaJ
Der ydes et tilskud på kr. 300, der fratrækkes ved tilmelding.

KaJO
Der ydes et tilskud på kr. 200, der fratrækkes ved tilmelding.

DJ RUC
Der ydes et tilskud på kr. 300, der fratrækkes ved tilmelding, til ialt 50 medlemmer af DJ RUC.

DJ:Kommunikation
Der ydes støtte til medlemmer af DJ Kommunikation, der er ledige eller studerende. Der ydes et tilskud på kr. 300 eller dækning af dokumenterede transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel i Danmark. Tilskuddet udbetales ved henvendelse til kassen på Fagfestival.

DJ:Fotograferne
Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Freelancegruppen
Der ydes et tilskud på 50% af billetprisen til de O-medlemmer af Freelancegruppen, der er på fuldt kontingent. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.Andet praktisk om billetter og tilmelding

 

Venteliste
Når alle billetter er solgt, oprettes der en venteliste. Du guides automatisk til ventelisten, når billetterne er udsolgt. Bliver der en plads på Fagfestival, modtager du en mail fra DJ.

Afbud
Ved afbud modtaget inden 2. november refunderes det betalte deltagergebyr minus et administrationsgebyr på 200 kr. OBS: Afbud modtaget efter 2. november refunderes ikke.

Tilmelding til de enkelte sessions
Du kan ikke tilmelde dig de enkelte sessions. Vi har bestræbt os på at fordele arrangementerne, så der forhåbentligt er plads til alle interesserede. Vi forsøger også at undgå, at sessions, der appellerer til samme publikum, ligger samtidigt. Skulle enkelte sessions tiltrække flere end lokalet har kapacitet til, er det op til de medvirkende at afgøre, hvornår dørene lukkes.

Hoteller
I Fagfestival-billetten er inkluderet en hotelseng natten mellem 20. og 21. november. Du kan ikke selv vælge, hvilket hotel du ønsker at overnatte på, men du kan se fortegnelsen over de hoteller, som Fagfestival sekretariatet har til rådighed, når du tilmelder dig.