Billetsalg

Del:
Der er desværre ikke flere billetter til Fagfestival. Men du kan skrive dig på venteliste, da afbud vil blive konverteret til nye billetter.

FAGFESTIVAL ER UDSOLGT

Du kan tilmelde dig her - så bliver du skrevet på venteliste >>

Priser

  • 1.900 kr. Medlemmer af DJ
  •    950 kr. Studerende, ledige, pensionister og efterlønnere, der er medlem af DJ.
  • 1.000 kr. Dagsbillet til medlemmer af DJ
  • 6.500 kr. Fuld Fagfestival billet til ikke-medlemmer af DJ 
  • 3.500 kr. Dagsbillet til ikke-medlemmer af DJ

OBS: DJ og Pressens Uddannelsesfond giver tilskud til Fagfestival billetterne, så medlemmer kommer med til en super god pris. Desuden giver flere kredse og grupper også varierende tilskud til egne medlemmer. Se mere om dette længere nede på siden.

Betaling

Du betaler online ved tilmelding via nettet, og det er muligt at tilmelde flere på samme tilmelding. Offentligt ansatte, hvor arbejdsgiver betaler for deltagelsen, kan vælge EAN-faktura. Derved fremsendes en elektronisk faktura til arbejdsgiveren. 
Se mere under Praktisk information.

Hvad får du?

Billetten til hele Fagfestival inkluderer frit valg mellem ca. 70 sessions og aftenprogrammet søndag. Forplejning søndag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand, 2 retters middag og aftenkaffe. Forplejning mandag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand. Derudover får du en hotelseng natten mellem den 9. og 10. november i Odense. Tilskud

Flere kredse, specialgrupper og specialforeninger har valgt at yde et tilskud til deres medlemmer. De enkelte tilskud kan ses herunder:

Kreds 1
Ledige, pensionister og studerende (kun studerende i praktik på en arbejdsplads i Kreds 1 kan søge Kreds 1 om tilskud) kan ansøge om tilskud på op til kr. 800, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 300, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Ansøgning sendes til  kreds1@journalistforbundet.dk. Tilskud udbetales på Fagfestival.

Kreds 3
Ledige, pensionister og studerende kan ansøge om tilskud på op til kr. 350, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 700, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Ansøgning om tilskud sendes til kasserer: Karsten Himmelstrup, Gl. Kongevej 40, 6200 Aabenraa eller på kah@landbosyd.dk

Kreds 4
Medlemmer af Kreds 4, der er berørt af ledighed (egentligt ledige medlemmer og medlemmer på supplerende dagpenge) kan ansøge kredsbestyrelsen om tilskud på 500 kr. Henvendelse til John Lykkegaard. 

Kreds 6
Medlemmer af Kreds 6, der er berørt af ledighed (egentligt ledige medlemmer og medlemmer på supplerende dagpenge) kan ansøge kredsbestyrelsen om tilskud på 500 kr. Henvendelse til Villy Dall

Grønland
Kreds 7/Grønland betaler hele deltagergebyret for 3 udvalgte medlemmer, der vælges ved lodtrækning.

Forum for Billedmedieoversættere
O-medlemmer af FBO kan søge om et tilskud på 500 kr. Ansøgning sendes til FBO’s bestyrelse.

Distriktsbladsgruppen
Distriktsbladgruppen betaler 5 pladser for vores medlemmer efter ansøgning til Henrik Rath Paulsen.

Visuelt Forum
Er du medlem af VIF, får du dækket dine transportudgifter svarende til DSB Standard, hvis du ikke får dine transportudgifter betalt af arbejdsgiver eller dækket på anden måde. Tilskuddet udbetales, når du har sendt en mail med dokumentation og kontonummer til Jan Gralle jan.gralle@gmail.com

Pressefotografforbundet

Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Danske Bladtegnere
Der ydes et tilskud på kr. 300 til O- medlemmer af Danske Bladtegnere.  Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

KaJ
Der ydes et tilskud på kr. 300, der fratrækkes ved tilmelding.

KaJO
Der ydes et tilskud på kr. 250, der fratrækkes ved tilmelding.

DJ RUC
Der ydes et tilskud på kr. 150, der fratrækkes ved tilmelding.

DJ:Kommunikation
Der ydes et tilskud på kr. 300 til studerende medlemmer af DJ Kommunikation. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

DJ:Fotograferne
Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Freelancegruppen
Der ydes et tilskud på 50% af billetprisen til de O-medlemmer af Freelancegruppen, der er på fuldt kontingent. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.Andet praktisk om billetter og tilmelding

 

 


Venteliste

 Når alle billetter er solgt, oprettes der en venteliste. Du guides automatisk til ventelisten, når billetterne er udsolgt. Får du en plads på Fagfestival, modtager du en mail fra DJ.

 

Afbud
Ved afbud modtaget inden 26. oktober refunderes det betalte deltagergebyr minus et administrationsgebyr på 200 kr. OBS: Afbud modtaget efter 26. oktober refunderes ikke.

Tilmelding til de enkelte sessions
Du kan ikke tilmelde dig de enkelte sessions. Vi har bestræbt os på at fordele arrangementerne, så der forhåbentligt er plads til alle interesserede. Vi forsøger også at undgå, at sessions, der appellerer til samme publikum, ligger samtidigt. Skulle enkelte sessions tiltrække flere end lokalet har kapacitet til, er det op til de medvirkende at afgøre, hvornår dørene lukkes.

Hoteller
I Fagfestival-billetten er inkluderet en hotelseng natten mellem 9. og 10. november. Du kan ikke selv vælge, hvilket hotel du ønsker at overnatte på, men du kan se fortegnelsen over de hoteller, som Fagfestival sekretariatet har til rådighed, når du tilmelder dig. 

sbh@journalistforbundet.dk

Skal du med?

Illustration: Mattias Wohlert