Alt udsolgt

Del:
Alle billetkategorier er udsolgte.

Hvad får du?
Billetten til hele Fagfestival inkluderer frit valg mellem ca. 70 sessions, samt aftenprogram søndag med bl.a. FUJ’s prisuddeling og musik. Forplejning søndag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand, 2 retters middag og aftenkaffe. Forplejning mandag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand. Derudover får du en hotelseng natten mellem den 11. og 12. november i Odense. 

Medlemmer af Dansk Journalistforbund   

 

Medlemmer på fuldt kontingent - UDSOLGT – ventelisten er lukket

 

Ledige, studerende, pensionister og efterlønnere – UDSOLGT - noter dig på ventelisten  

 

Dagsbillet til enten søndag eller mandag - Køb her! – UDSOLGT - noter dig på ventelisten 

 

Dagsbillet søndag gælder kl. 10.30 - 18.00 (ekskl. middag): UDSOLGT – noter dig på ventelisten

 

Dagsbillet mandag gælder kl. 09.30 - 16.30: UDSOLGT – noter dig på ventelisten   

 

Ikke medlem af Dansk Journalistforbund: Kr. 5.000

UDSOLGT – ventelisten er lukket

venteliste her 

 

 


Tilskud
Flere kredse, specialgrupper og specialforeninger har valgt at yde et tilskud til deres medlemmer. De enkelte tilskud kan ses herunder:

Kreds 1:
Ledige, pensionister og studerende kan ansøge om tilskud på op til kr. 800, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 300, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side. Ansøgning
Tilskud udbetales på Fagfestival.

Kreds 2:
Der kan ansøges om at få rejseudgifter dækket af kredsen ved at indsende dokumentation for rejseudgiften samt en kopi af kvittering for deltagelse i Fagfestival.
Send din ansøgning til kredsens kasserer, Ole Pedersen

Kreds 6:
Medlemmer af Kreds 6, der er berørt af ledighed (egentligt ledige medlemmer og medlemmer på supplerende dagpenge) kan ansøge kredsbestyrelsen om tilskud på 500 kr. Henvendelse til Villy Dall

Grønlandskredsen:
Kredsen dækker tre medlemmers rejse, ophold samt deltagergebyr via Grønlandspuljen. Henvendelse til Mariia Simonsen

Pressefotografforbundet:
Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

DJ-FOTOGRAFERNE:
Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Freelancegruppen:
Der ydes et tilskud på kr. 800 til de O-medlemmer af Freelancegruppen, der er på fuldt kontigent. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Visuelt Forum:
Er du medlem af VIF, får du dækket dine transportudgifter svarende til DSB Standard, hvis du ikke får dine transportudgifter betalt af arbejdsgiver eller dækket på anden måde. Tilskuddet udbetales, når du har sendt en mail med dokumentation og kontonummer til Jan Gralle 

Distriktsbladgruppen:
Distriktsbladgruppen betaler fire pladser for vores medlemmer efter ansøgning til Henrik Rath Paulsen

DJ RUC:
Der ydes et tilskud på kr. 300.
Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

KaJ:
Der ydes et tilskud på kr. 300.
Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

KaJO:
Der ydes et tilskud på kr. 300.
Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.


Betaling
Du betaler online ved tilmelding via nettet. Offentligt ansatte, hvor arbejdsgiver betaler for deltagelsen, kan vælge EAN-faktura. Derved fremsendes en elektronisk faktura til arbejdsgiveren.

Venteliste
Når alle billetter er solgt, oprettes der en venteliste. Man skriver sig på ventelisten på samme måde, som når man tilmelder sig.

Afbud
Ved afbud modtaget inden 10. oktober refunderes det betalte deltagergebyr minus et administrationsgebyr på 200 kr. Afbud modtaget efter 10. oktober refunderes ikke.

Sessions
Du kan ikke tilmelde dig de enkelte sessions. Vi har bestræbt os på at fordele arrangementerne, så der forhåbentligt er plads til alle interesserede. Vi har også søgt at undgå at sessions, der appellerer til samme publikum, ligger samtidigt. Skulle enkelte sessions tiltrække flere end lokalet har kapacitet til, er det op til de medvirkende at afgøre, hvornår dørene lukkes.

Hoteller
I Fagfestival-billetten er inkluderet en hotelseng natten mellem 11. og 12. november. Du kan ikke selv vælge, hvilket hotel du ønsker at overnatte på, men du kan se fortegnelsen over de hoteller, som Fagfestival sekretariatet har til rådighed, når du tilmelder dig.

nil@journalistforbundet.dk